English version >

BELANGRIJKE BOODSCHAP

Boulderen is nog steeds mogelijk! De volgende maatregelen zijn van toepassing. Lees deze aandachtig door.


BESCHIKBAARHEID:

 • Iedereen is welkom! Zuidhaven biedt ook losse entreekaarten aan (Energiehaven laat alleen leden en strippenkaarthouders toe);
 • We laten maximaal 30 personen tegelijk toe, uiteraard alleen op reservering;
 • Doordeweeks overdag zijn twee wanden toegankelijk;
 • Op doordeweekse avonden en in het weekend zijn drie wanden toegankelijk;
 • Tijdvakken zijn 1,5 uur om zoveel mogelijk mensen de kans te geven te gaan boulderen. Onze excuses voor het ongemak;
 • Je kunt één reservering tegelijk maken, dus kies deze zorgvuldig. Aan het begin van dit tijdslot kun je weer boeken;
 • Annuleer je slot als je besluit niet te komen, zodat iemand anders kan gaan boulderen. Probeer zo vroeg mogelijk van tevoren te annuleren. No-shows en annuleringen worden gemonitord.

 

OVERIGE MAATREGELEN

 • Het dragen van een gezichtsmasker is verplicht in Zuidhaven als je niet op de mat bent. Tijdens het daadwerkelijke boulderen hoef je er geen te dragen;
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom omgekleed naar de hal;
 • De bar is ook gesloten. In eerste instantie is er geen koffie en thee beschikbaar voor take away. Wat sportdranken en repen wel. Binnenkort zal er meer worden aangeboden;
 • Chalk, pofzakken en klimschoenen zijn te koop;
 • Publiek is niet toegestaan. Iedereen die niet bouldert, wordt als publiek beschouwd;
 • We mogen geen groepen toelaten;
 • Leden en strippenkaarthouders van Zuidhaven kunnen hun pas ook gebruiken in Boulderhal Energiehaven, Boulderhal Kunststof, Boulderhal Roest en Radium Boulders, en andersom natuurlijk ook;
 • Jeugd tot en met 17 jaar oud hoeft tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Boven de 18 wordt dit streng gehandhaafd;
 • Was je handen grondig voor en na het boulderen;
 • Uiteraard zijn alle andere standaard Corona-regels van toepassing.

Reserveren Zuidhaven  >

 

 

IMPORTANT MESSAGE

Yes, bouldering is still possible! The following measures apply. Please read carefully.


AVAILABILITY

 • Everybody is welcome! We encourage 'day trippers' in Zuidhaven (in Energiehaven we only allow members and punch card holders);
 • We allow 30 people at a time, of course only by reservation;
 • On weekdays mornings and afternoons two walls are available;
 • On weekday evenings and weekends three walls are available;
 • Time slots are 1.5 hours to give as many people as possible the opportunity to go bouldering. We apologize for the inconvenience;
 • You can make one reservation at a time, so pick it carefully. At the start of this time slot you can book again;
 • Please cancel your slot if you decide not to come, so someone else can go bouldering. Try to cancel as far in advance as possible. No shows and cancellations are monitored.


OTHER MEASURES

 • Wearing a face mask is mandatory in Zuidhaven when you're off the mats. During the actual bouldering you don't need to wear one;
 • The changing rooms and showers are closed. Come to the gym dressed for bouldering;
 • The bar area is also closed. Initially coffee and tea is not available for take away. Some sports drinks and bars are. Soon more will be on offer;
 • There is a small shop with chalk, chalk bags and climbing shoes; Public is not allowed. Anyone not bouldering is considered an audience;
 • We don't allow groups of any kind;
 • Members and punch card holders can also use their card in Boulderhal Energiehaven, Boulderhal Kunststof, Boulderhal Roest and Radium Boulders;
 • Youth up to and including 17 years old do not have to keep a distance of 1.5 meters from each other during sports. This rule is strictly enforced above the age of 18 though;
 • Wash your hands before and after bouldering;
 • Of course all other standard Corona rules apply.